Goede doelen 2011

Stichting VG Sport
Stichting VG Sport VG Sport is in 1974 opgericht en bestaat dus in 2014 40 jaar. Het doel van de stichting is om mensen die een verstandelijke beperking hebben de gelegenheid te bieden om te sporten. Want sporten is leuk, gezond en goed voor iedereen. VG Sport werkt momenteel aan de uitbreiding van haar zwemactiviteiten. Samen met Swol 1894 wil de stichting er voor zorgen dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking regelmatig kunnen zwemmen.
Stichting 't Hoefijzer
Stichting 't Hoefijzer Stichting ’t Hoefijzer biedt lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en mensen met psychische problemen de mogelijkheid om paard te rijden onder deskundige begeleiding. Stichting ’t Hoefijzer heeft ongeveer 240 ruiters, die wekelijks rijden. Dit gebeurt onder leiding van instructrices, die als doel hebben om eenieder naar zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk te leren paardrijden. Daarnaast vinden deelnemers van onder andere Frion op de manege een zinvolle dagbesteding in het helpen bij: opstrooien en uitmesten van de stallen, tuinonderhoud en kantinewerkzaamheden.
Stichting Van & Voor Zwolle
Stichting Van & Voor Zwolle Stichting Van & Voor Zwolle heeft een actie op touw gezet om de Voedselbank een eigen accommodatie te kunnen verschaffen. Voor 250 euro per jaar kan er een bouwsteen gekocht worden voor een beter Zwolle. Een bouwsteen, onder meer, voor een goed uitgiftepunt voor de Voedselbank en voor voedselhulp aan de allerarmsten. Stichting Van & Voor Zwolle heeft als doel het ondersteunen van inwoners van Zwolle die écht helemaal niets hebben.
Jeugdsportfonds Zwolle
Jeugdsportfonds Zwolle Jeugdsportfonds Zwolle biedt kinderen uit minder financieel draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om lid te worden van een Zwolse sportvereniging. Professionals rondom het zorg- en opvoedingssysteem van het kind hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen via Jeugdsportfonds Zwolle.