Goede doelen 2012

Stichting VG Sport
Stichting VG Sport VG Sport is in 1974 opgericht en bestaat dus in 2014 40 jaar. Het doel van de stichting is om mensen die een verstandelijke beperking hebben de gelegenheid te bieden om te sporten. Want sporten is leuk, gezond en goed voor iedereen. VG Sport werkt momenteel aan de uitbreiding van haar zwemactiviteiten. Samen met Swol 1894 wil de stichting er voor zorgen dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking regelmatig kunnen zwemmen.
Stichting Meedoen Zwolle
Stichting Meedoen Zwolle Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting die in de gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen van die huishoudens met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen (bijstandsnorm) of wanneer er sprake is van een lopende schuldregeling of schuldsanering. Via financiële hulp bevordert de stichting dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en buiten school.